Suche

Posuňme sa za hranice svojho sveta...začnime 2-ma % percentami

Jedálne s teplou stravou

| Drucken |

"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..."

Matúš 25:35

Zámer

Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im umožňujú prísť do jedálne a nasýtiť sa alebo im zdravotný stav či iné životné podmienky nedovoľujú pripravovať si jedlo samým.

 
weiter …
 

Potravinové balíky

| Drucken |

"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..."

Matúš 25:35

  

Zámer

Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im neumožňujú prísť do jedálne a nasýtiť sa ale zároveň sú schopní pripravovať si jedlo vo svojom príbytku sami. Tento program nepredstavuje len potravinový balík, ale dodáva ľuďom tiež nádej. Nádej, že nie sú zabudnutí.

weiter …
 

Pomoc deťom

| Drucken |

"...Nechajte dieťatká a nebráňte im prijsť ku mne..."

Matúš 19:14

Zámer

Pomôcť deťom v ich neľahkých životných situáciách, kedy potrebujú nasýtiť, zaobliecť, kúpiť školské pomôcky alebo knihy.

 

weiter …
 

Medicínska pomoc

| Drucken |

"Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení..."

Matúš 11:28

Zámer

Pomôcť ľuďom dostať sa k liekom, zdravotníckym pomôckam alebo zdravotnej starostlivosti skôr ako by im ich nedostatok mohol ublížiť.

weiter …
 

Jednorazová pomoc

| Drucken |

"...nemilujme slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou."

1 Ján 3:18

Zámer

Pomáhať ľuďom v neľahkých životných situáciách, ktoré ich zaskočili a preto sa dostali do slepej uličky, s ktorej sa sami nevedia dostaľ.

weiter …
 

Alija

| Drucken |

"...a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom..."

Jeremiáš 30:3

Zámer

Tento program sa zaoberá konkrétnou pomocou pri vybavovaní dokumentov, kúpe pasu, odvozu do prístavu alebo pomoci s inými povinnosťami imigrantov do Izraela.

weiter …
 
 
 
 

Suche am

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Wer aufhält online