Konferencie

Pozývame vás na 25. ročník

PROROCKEJ KONFERENCIE PRIATEĽOV IZRAELA

Termín:

13. - 16. August / Srpen 2020


Miesto konaniaProgramRegistrácia, Ubytovanie


Upozornenie - zmena: Začíname vo štvrtok až o 16:00 hod.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE PRÍHOVORCOV A ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE!

Konferencia sa uskutoční a našou túžbou je, aby sa náš Pán Ješua a Boh Otec oslávil vo všetkom, čo sa tam bude diať.


Vyzývame zvlášť vás, ktorí sa chcete zúčastniť konferencie k pokorovaní sa a modlitbe za:

-    Duchovnú jednotu
-    Slobodu Ducha Svätého
-    Premenu Božím Slovom
-    Rečníkov
-    Chváliacu skupinu
-    Prekladateľov
-    Účastníkov konferencie
-    Organizačný tím