Konferencie

Pripravujeme audio nahrávky z 24. ročníka

PROROCKEJ KONFERENCIE PRIATEĽOV IZRAELA

ktorá sa uskutočnila:

15. - 18. Augusta / Srpna 2019