Konferencie

Pripravujeme audio záznamy z 22. ročníka

PROROCKEJ KONFERENCIE PRIATEĽOV IZRAELA

ktorá sa uskutočnila v Žiline:

16. - 19. Augusta / Srpna 2018