2% z dane

Údaje o Občianskom združení Chevra:

Obchodné meno (Názov): Chevra
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37802976
Sídlo: 01001 Žilina, Národná 10

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:


Tlačivo "VYHLÁSENIE" s vyplnenými kolónkami organizácie CHEVRA pre poukázanie fyzickej osoby.

Vyhlásenie (PDF)