Pozostalosti

Možnosť odkázať svoj majetok

Všetky informácie ohľadom možnosti odkázania svojho majetku pre prácu združenia získate na našich kontaktoch.