Medicínska pomoc

"Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení..."

Matúš 11:28

Zámer

Pomôcť ľuďom dostať sa k liekom, zdravotníckym pomôckam alebo zdravotnej starostlivosti skôr ako by im ich nedostatok mohol ublížiť.

Realizácia

Tento program projektu je zvlášť potrebný a práve v tejto oblasti sa nachádzajú značné rezervy pre samotné zachránenie a udržanie ľudského života. Realizované akcie zdravotníckeho programu, ktoré sa nám môžu javiť ako samozrejmosť, sú pre ľudí z krajín bývalého Sovietskeho zväzu zázrakom.
Vzniká tu veľká potreba liekov, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckeho materiálu a hygienických potrieb a prostriedkov. Tým však potreby chorého človeka nekončia. Musí sa ešte najesť, musí sa obliecť a potrebuje aj pomocnú ruku. Aj z týchto dôvodov sú viacerí ľudia zaradení do niekoľkých programov súčasne. Napríklad kombinácie programov: Zdravotnícka pomoc + Potravinové balíky + Jednorázová pomoc.

Popis projektu

Napríklad operácia srdca na detskej kardiochirurgii v Bratislave na Slovensku alebo začlenenie sa pacientky na dialýzu (v tomto prípade sa jednalo o peritoneálnu, t.j. brušnú, dialýzu), ktorá bola ako prvá na Ukrajine liečená týmto spôsobom. To sú nepredstaviteľné veci pre ľudí, ktorým štát po diagnostikovaní zlyhania obličiek alebo diabetes (cukrovky) nemôže poskytnúť žiadnu nádej a chorý človek doma zomiera v bolestiach bez pomoci. Nepredstaviteľné v krajinách, kde si lieky musí pacient hradiť v plnej výške a chorý človek sa stáva bezdomovcom lebo predal byt aby si mohol kúpiť lieky na smrteľnú chorobu. Tak, či tak, zomiera na ulici. Pre názornosť: Silné antibiotiká vychádzajú pracujúceho zarábajúceho priemerný plat asi na pol až trištvrte roka mzdy.

Lokalizácia

Pomoc je poskytovaná v celej Ukrajine.