Vyhľadávanie

Posuňme sa za hranice svojho sveta...začnime 2-ma % percentami

Jednorazová pomoc

| Tlačiť |

"...nemilujme slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou."

1 Ján 3:18

Zámer

Pomáhať ľuďom v neľahkých životných situáciách, ktoré ich zaskočili a preto sa dostali do slepej uličky, s ktorej sa sami nevedia dostaľ.

Realizácia

Jednorazová pomoc je tiež príležitosťou ako sa zapojiť do pomoci v diaspóre aj v jednotlivých nepravidelných akciách, ktoré môžu byť reflexiou na možnosti ktoré sa nám v našom živote ponúkajú. Keďže nedostatku je mnoho aj oblastí pomoci vo forme jednorazovej pomoci narastá každým dňom.
Tento program je vo svojej podstate zastrešením mnohých nepravidelných akcií. I keď v jeho názve je slovíčko "jednorazová", nejedná sa len o neopakované akcie. Je tomu tak v prípadoch poskytovania pomoci akciami s oblečením, niektorými potravinami alebo drevom určeným na zimné vykurovanie. Naozaj jednorazovou pomocou sú akcie na odstránenie havarijných stavov bývania, pomoc pri cestovaní za vybavovaním dôležitých dokumentov, rekondičné pobyty v liečebných zariadeniach na Ukrajine a iné.

Popis projektu

Príklady z posledných jednorazových akcii možno uviesť zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie, ktorých bolo len na Ukrajine rozdistribuovaných vyše 40 ton, pričom na jedného núdzneho pripadlo štyridsať kilogramov zemiakov a 5 kg cibule. Ďalšou bolo zabezpečenie dreva na zimné vykurovanie, pričom v mnohých prípadoch sa na tomto aj varí. Pre tých, ktorí nevaria na ohni bolo v minulých zimách pripravených 160 halogénových ohrievačov, ktorých spotreba je menšia ako nákup dreva až o jednu polovicu.

Lokalizácia

Jednorazovou pomocou je pokrytá celá Ukrajina.

 
 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online