Vyhľadávanie

 

Knihy

Zoradiť produkty podľa: Zostupné poradie     Zobraziť po: 
 
Všepojímající Kristus
Táto kniha nám ukazuje Kanaán ako predobraz Krista, kde bohatstvo dobrej zeme predstavuje nepreberné bohatstvo Krista pre naše potešenie a životnú prax [Detaily produktu...]
3,50 €
Boží evangelium II. svazek
Spása je jednoduchá svou podstatou, úžasná svou šíří a dynamická svým uplatněním, pevným základem našeho vykoupení jsou skálopevné pravdy, které tvoří páteř obsahu Božího evangelia [Detaily produktu...]
4,00 €
Boží evangelium I. svazek
Spása je jednoduchá svou podstatou, úžasná svou šíří a dynamická svým uplatněním, pevným základem našeho vykoupení jsou skálopevné pravdy, které tvoří páteř obsahu Božího evangelia [Detaily produktu...]
5,50 €
Řada pro nové věřící II. svazek
Táto sada pozostáva z jedného zväzku dvanástich posolstiev [Detaily produktu...]
4,00 €
Služba božího slova
Nejdůležitějsím Božím dílem na zemi je promlouvání Božího slova skrze člověka [Detaily produktu...]
7,00 €
Prožívání Krista jako života pro budování církve
Prožitek každého křesťana by se měl soustředit na vychutnávání Krista jako života [Detaily produktu...]
3,50 €
Abraham povolaný Bohem
Abrahám bol rovnaký ako sme my dnes. Ani vo sne ho nenapadlo, že Boh ho mohol povolať. Keď ešte so svojimi príbuznými v Chaldejsku uctieval iných bohov, ukázal sa mu Boh slávy. [Detaily produktu...]
7,50 €
Štúdium života - Genezis zväzok II.
Satan začal pôsobiť v Genezis 3 a vyvrhnutý bude v Zjavení 20. Satan sa ukázal hneď po prvých dvoch kapitolách Genezis, a v čase opísanom pred dvoma poslednými kapitolami Zjavenia bude vyvrhnutý. [Detaily produktu...]
8,00 €
Watchman Nee - Vizionář božského zjevení v tomto věku
Watchmana Nee považuji za jedinečný dar, který dala Hlava církve svému Tělu. … Plně si jej jakožto takového daru vážím. [Detaily produktu...]
6,00 €
Výnimočná Božia láska
Neviem, kde sa nachádzaš ty. Možno si v skupine ľudí, ktorí Božiu lásku ešte stále hľadajú a nemali možnosť zakúsiť ju osobne. [Detaily produktu...]
2,40 €
Krst v Duchu Svätom
Jednou z veľkých tém týkajúcou sa Svätého Ducha je krst v Svätom Duchu. Táto skúsenosť je opradená množstvom mýtov a dohadov, hoci Biblia jasne hovorí, kvôli čomu prišiel Svätý Duch, a prečo by mal kresťan zažiť naplnenie Duchom Svätým. [Detaily produktu...]
2,50 €
Milosť poddania sa
V knihe "Milosť poddania sa" sa Drek Prince pokorne snaží preskúmať túto otázku so zámerom vyzvať nás k hlbšiemu pochopeniu, toho čo to znamená mať Ducha Kristovho a byť skutočne dospelý v Ňom. [Detaily produktu...]
2,70 €
Kto je Duch Svätý?
Výnimočná je téma. Svätý Duch. Boh-priateľ, Boh-tešiteľ, Boh-radca. [Detaily produktu...]
3,40 €
Boží plán pre tvoje peniaze
Vrelo vám odporúčame nielen si prečítať túto knihu, ale aj uviesť jej posolstvo do praktického života. [Detaily produktu...]
3,70 €
Duchovný boj
Aj na prahu tretieho tisícročia táto téma o duchovnom boji je jednou z najdôležitejších v našom živote viery, akú kresťan len môže mať. [Detaily produktu...]
4,50 €
Manželská zmluva
Je ťažko hovoriť o úspechu v živote, ak sme svoje manželstvá doviedli do krachu. [Detaily produktu...]
4,20 €
Spravodlivý bude žiť vierou
Derek Prince tomu dáva zmysel. Boh mu dal schopnosť systematicky, jednoducho a veľmi biblicky o viere vyučovať. Pri čítaní knihy "Spravodlivý bude žiť vierou" sa ti budú otvárať oči. [Detaily produktu...]
5,50 €
Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu
Väčšina súčasných kázní a kníh poukazuje na skutočnosť, že Cirkev je chorá. Drek Prince v tejto knihe ukazuje, ako sa to môže zmeniť a čo máme pre túto zmenu k dispozícii ako Boží dar, Božie zabezpečenie. [Detaily produktu...]
5,80 €
Zasľúbená zem
Kniha, ktorú držíš vo svojich rukách je konfrontáciou názorov a pohľadov, ktoré smr prebrali zo zdrojov, ktoré v nás vytvorili falošný obraz ohľadne židovského národa. [Detaily produktu...]
6,50 €
Požehnanie alebo kliatba: Vyber si!
Prihováram sa k tebe, ktorý listuješ v tejto knihe s otázkou: Kúpiť - Nekúpiť? Z hĺbky svojho srdca ti doporučujem: KÚPIŤ! Táto kniha je napísaná pre kresťanov i pre nekresťanov. Prečo? [Detaily produktu...]
12,50 €
Oni budú vyháňať démonov
Kniha "Oni budú vyháňať démonov" je prektickou učebnicou, ktorá vychádza z mnohoročnej služby. [Detaily produktu...]
9,80 €
Rozruch v cirkvi
Z kresťanských skupín z mnohých rozličných miest prichádzajú správy o niečom, čo sa javí ako nový zvláštny fenomén. [Detaily produktu...]
1,50 €
Svätý Duch v tebe
V tejto knihe Derek Prince jasne vysvetľuje prácu Svätého Ducha a spôsob, akým pôsobí v živote kresťana. [Detaily produktu...]
2,40 €
Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných?
V tomto veľmi aktuálnom posolstve sa Derek Prince pozerá na štandard, podľa ktorého Boh posudzuje spravodlivosť svojho ľudu počas jednotlivých vekov, ich praktickú starostlivosť o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných. [Detaily produktu...]
1,50 €
Zmierenie - tvoje stretnutie s Bohom
V tejto neprehliadnuteľnej knihe, bohatej na citáty Písma, uznávaný autor Derek Prince vysvetľuje deväť „Božích zámen“ obete zmierenia. [Detaily produktu...]
6,70 €
Manželia a otcovia
Uznávaný autor Derek Prince nás učí, čo to znamená byť úspešným manželom a otcom. [Detaily produktu...]
5,80 €
Modlitby za vládu
Brožúra „Modlitby za vládu“ je založená na verši z Druhej knihy Paralipomenom 7:14: „Ak sa môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, pokorí a bude sa modliť a bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z nebies ..." [Detaily produktu...]
1,20 €
Moc proklamácie
Mnohí kresťania si vôbec nie sú vedomí tohto úžasného potenciálu, ktorý im je dostupný. Božie Slovo má obrovskú dôležitosť v každej situácii, počnúc osobnými potrebami až po medzinárodné krízové situácie. [Detaily produktu...]
4,00 €
Jazyk - kormidlo tvojho života
Uznávaný autor Derek Prince nás učí, čo to znamená byť úspešným manželom a otcom. V tejto knihe vysvetľuje biblické smernice, pričom používa jasný „nie nonsense“ prístup, ktorým si nadobudol medzinárodné uznanie rečníka a učiteľa. [Detaily produktu...]
2,50 €

 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Navštívili ste

Košík

Zobraziť košík
Váš košík je prázdny.

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online