Vyhľadávanie

Posuňme sa za hranice svojho sveta...začnime 2-ma % percentami

Duchovný boj

autor: Derek Prince
v slovenčine;
120 strán;
mäkká väzba;
formát: 10,5 cm x 16,8 cm;
 
Predslov:

"Aj na prahu tretieho tisícročia táto téma o duchovnom boji je jednou z najdôležitejších v našom živote viery, akú kresťan len môže mať. Tento svet je v takom nesmiernom pohybe, diabol ponúka čokoľvek, len aby ľuďom zaslepil oči, aby nevideli pravdu, ktorá vyslobodzuje, dokonca, aby aj kresťanov odlákal od pravého nasledovania Boha a Ježiša Krista.
Ak chceme, aby náš duchovný život bol efektívny, potrebujeme poznať "Pravdu", potrebujeme poznať Boha a Jeho moc, ale tak isto aj nepriateľa našich duší a jeho zámery. Potrebujeme však poznať aj duchovné zbrane nášho bojovania. Ak však chceme prežívať duchovné víťazstvá, potrebujeme byť ofenzívni v modlitbách, nadšení v uctievaní, vášniví v kázaní evanjelia - dobrej zvesti a dôslední v učeníckom vyznávaní Ježiša Krista, ako nášho Spasiteľa. Potrebujeme vedieť, že v tomto boji nie sme sami, že je s nami víťaziaci Lev z Judy a že máme po boku bratov a sestry.
O tomto všetkom sa dočítaš v tejto knihe..."
 

Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku
 
Cena: 4,50 €
 
Predajca sa nemusí stotožňovať z obsahom všetkých predávaných publikácií!

 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Navštívili ste

Duchovný boj

Košík

Zobraziť košík
Váš košík je prázdny.

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online

ONLINE:
Hosť: 1