Osveta

Vyhľadávanie

Konferencie

| Tlačiť |

Pozývame vás na 25. ročník

PROROCKEJ KONFERENCIE PRIATEĽOV IZRAELA

Termín:

13. - 16. August / Srpen 2020


Plagat na stiahnutie: PKPI 2020 PDF alebo PKPI 2020 JPGDÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE PRÍHOVORCOV A ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE!

Modlíme sa, aby naše národy obstáli v tomto čase, obrátili svoju tvár na Mesiáša 
a pokorovali sa pred Hospodinom zástupov.

"Keby som zavrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som rozkázal kobylkám,
aby požrali úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud,

a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno,
a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest,
ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.

Tedy teraz budú moje oči otvorené a moje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta" (2 Par 7:13-15)

 
 
 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online