Vyhľadávanie

Pomoc deťom

| Tlačiť |

"...Nechajte dieťatká a nebráňte im prijsť ku mne..."

Matúš 19:14

Zámer

Pomôcť deťom v ich neľahkých životných situáciách, kedy potrebujú nasýtiť, zaobliecť, kúpiť školské pomôcky alebo knihy.

 

Realizácia

Koľkokoľvek krát by sme chceli pomôcť ľuďom v núdzi nikdy nezabudneme na deti v ktorých sa odzrkadľuje skutočný stav spoločnosti, kde žijú. Ak niekto nesie najmenšiu vinu na všetkom zlom, čo môžeme nájsť v krajinách postihnutých chudobou, tak sú to práve deti. Dalo by sa paradoxne povedať, že vlastne oni majú najviac zaťažené ich malé plecia a zároveň do nich celá spoločnosť vkladá najväčšie nádeje budúcnosti. To čo deti na Ukrajine stratili, je nádej. Nádej na lepšiu budúcnosť. Sú formované tým duchom spoločnosti, ktorý na nás pôsobí pri každej návšteve tejto krajiny. Zanecháva v človeku strach a pocity menejcennosti, ktoré akoby potvrdzovali fyzický stav krajiny.
Tento program má za cieľ pomôcť deťom a dospievajúcej mládeži ukázať lásku v praxi, ktorá nepozná strach. Mohli by sme ho rozčleniť na rôzne oblasti pomoci pričom je vhodne kombinovaný s ostatnými programami podľa potreby. Po prvé sa snaží dostať do škôl tie deti, ktoré tam nechodili pre niektoré nedostatky v ich rodinách. To je zabezpečované pracovníkmi priamo na mieste, ktorí sledujú individuálne potreby každého dieťaťa zvlášť.

Popis projektu

Deti nenavštevujú školu z rôznych príčin. Môže to byť preto, lebo proste nemajú na zošity a perá. Stretli sme sa s prípadmi ako tento: Dievčatko nechodilo do školy v zime, lebo nemalo na topánky a bosá po snehu chodiť nemohla. Bolo to pre naše myslenie možno trochu vzdialené ale tak ako doma ani v škole sa vôbec nekúrilo. Deti sedeli v laviciach v čiapkach a rukaviciach. Deti zaradené do projektu dostanú to čo pre svoj život potrebujú, či už je to zimná bunda, topánky, čapica, peračník, perá alebo ceruzky, školská taška, peniaze na školský výlet ale hlavne nádej. Nádej, že raz to môže byť inak.

Lokalizácia

Pretože túto nádej nechceme nechať len nádejou, ideme v programe ďalej. Deti začínajú rozmýšľať aj o iných veciach ako je prežitie zajtrajška bez hladu. Je zrejmé, že tento program je obmedzený a detí ktoré čakajú na nádej je ako piesku v mori. 

 
 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online

ONLINE:
Hosť: 1