Vyhľadávanie

Posuňme sa za hranice svojho sveta...začnime 2-ma % percentami

Potravinové balíky

| Tlačiť |

"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..."

Matúš 25:35

  

Zámer

Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im neumožňujú prísť do jedálne a nasýtiť sa ale zároveň sú schopní pripravovať si jedlo vo svojom príbytku sami. Tento program nepredstavuje len potravinový balík, ale dodáva ľuďom tiež nádej. Nádej, že nie sú zabudnutí.

Realizácia

Potravinové balíky sú dobrou alternatívou distribúcie jedla pre ľudí, ktorí sú pre zdravotné ťažkosti odkázaní na život vo svojich domácnostiach. Aj pri tomto programe máme možnosť vidieť, že dávať je ľahšie ako brať. Vo veľkej miere sa jedná o vedcov, profesorov, inžinierov alebo umelcov, ktorí zo seba celý život rozdávali. Teraz sú odkázaní na pomoc iných. To si vyžaduje značný kus pokory, ktorá ich síce sprevádzala po celý život, no nikdy nebola reálnejšia ako dnes na sklonku ich životov.

Popis projektu

Pracovník, ktorý rozváža túto pomoc, navštevuje každú domácnosť minimálne raz do mesiaca. Pri týchto stretnutiach sa ľudia otvárajú na diskusiu a pracovník ich môže povzbudiť, potešiť alebo sa dozvedieť veľakrát dôležité informácie o ich aktuálnych potrebách.
Zloženie potravinového balíka na jeden mesiac môžeme zhrnúť do niekoľkých položiek, ktoré sa obmieňajú v závislosti od ročného obdobia a aktuálnej situácie človeka, ktorému je pomoc poskytovaná. Nachádzajú sa v ňom základné potraviny ako sú múka, cukor, ryža, soľ, krúpy, cestoviny, olej, margarín, rybia konzerva, hydinová paštéta, ovocná šťava, čokoládka a občas mrazené kurča alebo ovocie. Samozrejme, že pri rozhodovaní o zložení potravinového balíka prihliadame na zdravotný stav človeka, ktorému je balík určený a tiež na to či v minulom balíku nebolo dostatok dlhšie trvácnych potravín ako je napríklad soľ. Našou snahou je vkladať do balíkov tiež veci, ktoré síce nie sú na prežitie nevyhnutné, avšak ľudia by si ich nikdy v svojom nedostatku nekúpili. Sú to práve tie spomenuté čokoládky, ovocie alebo ovocné šťavy.

Lokalizácia

Každý mesiac je v Zakarpatskej oblasti distribuovaných viac než 250 balíkov. V Čerkazskej oblasti je distribuovaných 70 balíkov mesačne. 

 
 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online

ONLINE:
Hosť: 1