Vyhľadávanie

Posuňme sa za hranice svojho sveta...začnime 2-ma % percentami

Príspevky

| Tlačiť |

Možnosti finančného prispievania


Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu donorov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na číslo bankového účtu prislúchajúce danej krajine ktoré sú uvedené nižšie.

Ďalej uvádzame možnosť zaslania poštových peňažných poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku pre jednotlivé projekty ak si o ne požiadate na niektorých z našich kontaktov.

V neposlednom rade spúšťame možnosť prispievať on-line platobnou kartou v našom internetovom obchode.


Bankový účet v EUR / €
banka:   Československá Obchodná Banka, a.s.
číslo účtu:   107656253 / 7500
IBAN:   SK28 7500 0000 0001 0765 6253
konštantný symbol:   0558
variabilný symbol:   pre Múr modlitieb 333
                                     pre Projekt Tikva   777

Bankový účet v CZK / Kč

banka:   Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu:   180773659 / 0300
IBAN:   CZ32 0300 0000 0001 8077 3659
konstantní symbol:   0558
variabilní symbol:   pro Modlitební zeď 333
                                    pro Projekt Tikva    777

Bankový účet v USD / $

banka:   Československá Obchodná Banka, a.s.
číslo účtu:   183432323 / 7500
IBAN:   SK14 7500 0000 0001 8343 2323
konštantný symbol:   0558
variabilný symbol:   pre Múr modlitieb 333
                                     pre Projekt Tikva   777


 
 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online