Organizácia

Chevra

Vyhľadávanie

Chevra

| Tlačiť |

Od vzniku k dnešku

Poslanie: (Potešujte, potešujte môj ľud... Izaiáš. 40)

Poukazovanie na Boha cez praktickú pomoc ľuďom v núdzi a to charitatívnou pomocou a prevenciou proti antisemitizmu v národoch.

Vízia: Budovanie mostov medzi kresťanmi a Židmi

"...On je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr."
(Ef. 2:14)


"...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj".
(Ef. 2:15)


"...skrze Neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi".
(Ef. 2:18)


Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike je šíriť Božie slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.), ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické znalosti a vedomosti o Bohu od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.
 
 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online