Vyhľadávanie

Posuňme sa za hranice svojho sveta...začnime 2-ma % percentami

Jedálne s teplou stravou

| Tlačiť |

"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..."

Matúš 25:35

Zámer

Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im umožňujú prísť do jedálne a nasýtiť sa alebo im zdravotný stav či iné životné podmienky nedovoľujú pripravovať si jedlo samým.

 
Celý článok...
 

Potravinové balíky

| Tlačiť |

"...som bol hladný, a dali ste mi jesť..."

Matúš 25:35

  

Zámer

Nakŕmiť hladných, ktorých zdravotný stav, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im neumožňujú prísť do jedálne a nasýtiť sa ale zároveň sú schopní pripravovať si jedlo vo svojom príbytku sami. Tento program nepredstavuje len potravinový balík, ale dodáva ľuďom tiež nádej. Nádej, že nie sú zabudnutí.

Celý článok...
 

Pomoc deťom

| Tlačiť |

"...Nechajte dieťatká a nebráňte im prijsť ku mne..."

Matúš 19:14

Zámer

Pomôcť deťom v ich neľahkých životných situáciách, kedy potrebujú nasýtiť, zaobliecť, kúpiť školské pomôcky alebo knihy.

 

Celý článok...
 

Medicínska pomoc

| Tlačiť |

"Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení..."

Matúš 11:28

Zámer

Pomôcť ľuďom dostať sa k liekom, zdravotníckym pomôckam alebo zdravotnej starostlivosti skôr ako by im ich nedostatok mohol ublížiť.

Celý článok...
 

Jednorazová pomoc

| Tlačiť |

"...nemilujme slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou."

1 Ján 3:18

Zámer

Pomáhať ľuďom v neľahkých životných situáciách, ktoré ich zaskočili a preto sa dostali do slepej uličky, s ktorej sa sami nevedia dostaľ.

Celý článok...
 

Alija

| Tlačiť |

"...a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom..."

Jeremiáš 30:3

Zámer

Tento program sa zaoberá konkrétnou pomocou pri vybavovaní dokumentov, kúpe pasu, odvozu do prístavu alebo pomoci s inými povinnosťami imigrantov do Izraela.

Celý článok...
 
 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online