Vyhľadávanie

Posuňme sa za hranice svojho sveta...začnime 2-ma % percentami

Príspevky

| Tlačiť |

Možnosti finančného prispievania


Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu donorov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Celý článok...
 

Pozostalosti

| Tlačiť |

Možnosť odkázať svoj majetok

Celý článok...
 
 
 
 

Vyhľadať v Chevra.sk

Dotácie

Možnosti prispieť

alebo

Odkazy

BFP, CFI, ECI, ICEJ

|

Kto je Online